Šta je Spajalica?

Spajalica-  Služi da prikaže rad domaćih i stranih  umetnika ali i da radi na njihovom povezivanju na različitim projektima. Ideja je da se umetnički projekti-izložbe različitih medija preklapaju vremenski radi što veće posećenosti i umrežavanja kako umetnika tako i publike. Tokom trajanja izložbi Ciglana će organizovati kreativno edukativne radionice u polju reciklažne umetnosti a takodje otvaramo poziv svima koji bi svojim radionicama upotpunili naš program.

Ovim projektom želimo da umrežavanjem umetnika u različitim projektima i pružanjem prostora za ostvarivanje kreativnih ideja obogatimo kulturnu scenu grada i regiona, radimo na podizanju društvene svesti i interesovanju za kulturna dešavanja i približavamo sadržaje istih svim uzrastima publike.

Spajalica ima za cilj da napravi jedinstvenu bazu umetnika koja će biti dostupna domaćim i stranim institucijama umetnosti.

Takođe želimo da probudimo kreativnost kod čoveka ma koje profesije, te otvaramo poziv i za debate (kulturnih, naučno-umetničkih, filozofskih tema), performanse i predstavljanje i realizaciju različitih kreativnih projekata.

Program Spajalice odvijaće se u etapama od po šest meseci, sa početkom od oktobra 2017.

Projekat je podržan od strane ambasada Italije, Austrije i Nemačke.